SERGİ KATILIM KOŞULLARI

Sempozyum kapsamında uluslararası ve jürili sergi düzenlenecektir. Sergiye katılacakların eserlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için eser görselini ve bilgilerini belirtilen formatta sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan sergiye katılacak sanatçı ve tasarımcıların eserlerinin bir görselini (300dpi çözünürlükte jpeg formatında), sanatçıya/tasarımcıya ve esere ait bilgileri, sempozyum web sayfasında ‘giriş’ sekmesi altında bulunan formu doldurduktan sonra ‘kayıt ol’ sekmesinde bulunan eser gönderim formuna yüklemeleri gerekmektedir.
 2. Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan sergiye katılacak sanatçı ve tasarımcılar en fazla 2 eserle katılabilirler. Sergiye verilecek eserlerin kısa kenarı en az 50 cm uzun kenarı en fazla 120 cm olmalıdır.
 3. Değerlendirme sonucunda sergilemeye hak kazanan katılımcılara katılım belgesi ve sergi e-kataloğu verilecektir. Katılımcı sergilemeye değer görülen her eseri için sempozyum hesap numarasına katılım ücreti olarak yurtiçindeki katılımcılar 150 TL, yurtdışındaki katılımcılar 25 Euro yatırmalıdır.
 4. Eser /eserlerin ulaşım masrafları eser sahiplerine aittir. Ulaşım esnasında oluşabilecek hasarlardan sempozyum organizasyon komitesi sorumlu değildir.
 1. Eserler sergilenmeye hazır şekilde gönderilmelidir. Aksi durumda eser sergilenemez, kataloğa alınmaz ve ücret iadesi olmaz.Eserlerin her türlü (kırılma, ezilme, deforme vs.) riske karşı korumalı kutu ve/veya ambalajlarla gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Eserlerin nakli esnasında oluşabilecek herhangi bir sorun veya müşkül durumdan düzenleme kurulu sorumlu değildir.
 3. Ekte bulunan katılım formlarının bir örneği eserlerin arkasına ve/veya uygun bir yerine yapıştırılmalıdır.
 4. Kurulum gerektiren üç boyutlu (örneğin, endüstri ürünleri tasarımları vb.) çalışmaların kurulumu eser sahibi tarafından yapılacaktır.
 5. Sempozyum sergisi 15 gün açık kalacaktır. Sempozyum bitiminde katılımcılar eserlerini sergiden almayacaklardır.
 6. Sergiye katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 7. Eserler ve katılım belgeleri sergi bitiminde katılımcılara karşı ödemeli kargo ile gönderilecektir.
 8. Şartnamede belirtilmeyen konularda/hususlarda/ihtilaflarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.
 9. Düzenleme Kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ÜCRET DETAYLARI

Sempozyuma tek yazarlı bir veya en fazla iki bildiri ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 350 TL, Yurtdışı katılımcılar için 50 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile bizzat katılım olduğu takdirde katılım ücreti Yurtiçi katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 350 TL; Yurtdışı katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 50 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile katılım olduğu, ancak sempozyuma sadece bir yazar bizzat katıldığı takdirde katılan yazar 350 TL öderken, diğer yurtiçi yazarlar 100 TL, Yurtdışından katılımcılar ise 15 Euro öder.

Sempozyuma tek yazarlı bildiri ve sergi ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 450 TL, Yurtdışı katılımcılar için 75 Euro’dur.

Sempozyum sergisine eser ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 150 TL, Yurtdışı katılımcılar için 25 Euro’dur.

ÖĞRENCİ KATILIMCILAR İÇİN

Sempozyuma tek yazarlı bir veya en fazla iki bildiri ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 200 TL, Yurtdışı katılımcılar için 35 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile bizzat katılım olduğu takdirde katılım ücreti Yurtiçi katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 200 TL; Yurtdışı katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 35 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile katılım olduğu, ancak sempozyuma sadece bir yazar bizzat katıldığı takdirde katılan yazar 200 TL öderken, diğer yurtiçi yazarlar 50 TL, Yurtdışından katılımcılar ise 10 Euro öder.

Sempozyuma tek yazarlı bildiri ve sergi ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 250 TL, Yurtdışı katılımcılar için 40 Euro’dur.

Sempozyum sergisine eser ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 50 TL, Yurtdışı katılımcılar için 10 Euro’dur.

Katılım ücretine, sempozyum çantası ve hediyesi, kitabı (ISBN’li) veya özel sayı hakemli dergisi, sergi kataloğu CD’si, açılış ve ara ikramlar, açılış gala yemeği, sempozyum süresince öğlen yemekleri ile Kütahya’nın tarihi ve kültürel yerlerine yapılacak olan geziye ait giderler dahildir.

BANKA ADI
IBAN

ULAŞIM

Sempozyum süresince önerilen konaklama noktalarını tercih eden katılımcılar için ve yemek programları için yerleşke içi ulaşım, katılım ücretine dâhildir ve tarafımızdan organize edilecektir.

KONAKLAMA

Sempozyuma bildiri ile katılan tüm katılımcılar Üniversitemiz misafirhanelerinden, rezervasyon yapabilir.

Konaklama bedelleri Sempozyum ücretine dâhil değildir.