SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI

Sempozyuma katılım bildiri ve/veya eser ile olabilir. Katılımcıların öncelikle Sempozyum web sayfasında (www.ahmetyakupoglu.org) ‘giriş’ sekmesi altında bulunan formu doldurması gerekmektedir. Sonrasında ‘kayıt ol’ sekmesinde bulunan özet gönderim formunun doldurulması ile katılım sağlayabileceklerdir. Özetlerin ve / veya eserlere ait bilgileri içeren belgelerin istenilen formatta, belirtilen tarihe kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kabul edilen ve sunumu gerçekleşen bildiriler, yazarın isteğine bağlı olarak dergi hakem kurullarının onayına müteakiben Artsürem Bilim Sanat Danışmanlık A.Ş bünyesinde yayın yapan “İdil Sanat ve Dil Dergisi” ile “Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacaktır. Ancak adı verilen dergilerde yayınlanmasını arzu etmeyen yazarların bildirileri, yine yazarın isteğine bağlı olarak bildiri e-kitabında yayımlanacaktır.

Sempozyum ana teması ile ilgili her disiplinden gelecek bildiri özetleri sempozyum takviminde belirtilen tarihler içerisinde ilgili bilim kurulu üyelerince değerlendirilecektir.

 1. Bildiri Başlığı
 2. Yazar adı/adları, kurum ve iletişim bilgileri
 3. Her biri minimum 250 kelime, maksimum 500 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet metin, amaç, önem, yöntem, sonuç ve önerileri mutlaka kapsamalıdır.
 4. Anahtar kelimelerden oluşacaktır.
 5. Sayfa standardı A4, tek satır aralığı, yazı karakteri Times New Roman ve 12 punto olarak belirlenmiştir.
 6. Sempozyumda bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.
 7. Bildiriler sempozyum web sayfasında sunulan şablona göre düzenlenmelidir.
 8. Bildiri özetlerinin sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar sempozyum kayıt sistemine, kayıt ve giriş yapıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
 9. Bildiri özetleri, Sempozyum Bilim Danışma Kurulu tarafından incelenecek ve sonuçlar belirtilen tarihe kadar katılımcılara duyurulacaktır.
 10. Katılım Formu tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır.
 11. Kabul edilen bildirilerin yazım kuralları kabul yazısı ile ayrıca bildirilecektir.
 1. Eserler sergilenmeye hazır şekilde gönderilmelidir. Aksi durumda eser sergilenemez, kataloğa alınmaz ve ücret iadesi olmaz.Eserlerin her türlü (kırılma, ezilme, deforme vs.) riske karşı korumalı kutu ve/veya ambalajlarla gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Eserlerin nakli esnasında oluşabilecek herhangi bir sorun veya müşkül durumdan düzenleme kurulu sorumlu değildir.
 3. Ekte bulunan katılım formlarının bir örneği eserlerin arkasına ve/veya uygun bir yerine yapıştırılmalıdır.
 4. Kurulum gerektiren üç boyutlu (örneğin, endüstri ürünleri tasarımları vb.) çalışmaların kurulumu eser sahibi tarafından yapılacaktır.
 5. Sempozyum sergisi 15 gün açık kalacaktır. Sempozyum bitiminde katılımcılar eserlerini sergiden almayacaklardır.
 6. Sergiye katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 7. Eserler ve katılım belgeleri sergi bitiminde katılımcılara karşı ödemeli kargo ile gönderilecektir.
 8. Şartnamede belirtilmeyen konularda/hususlarda/ihtilaflarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.
 9. Düzenleme Kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ÜCRET DETAYLARI

Sempozyuma tek yazarlı bir veya en fazla iki bildiri ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 350 TL, Yurtdışı katılımcılar için 50 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile bizzat katılım olduğu takdirde katılım ücreti Yurtiçi katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 350 TL; Yurtdışı katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 50 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile katılım olduğu, ancak sempozyuma sadece bir yazar bizzat katıldığı takdirde katılan yazar 350 TL öderken, diğer yurtiçi yazarlar 100 TL, Yurtdışından katılımcılar ise 15 Euro öder.

Sempozyuma tek yazarlı bildiri ve sergi ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 450 TL, Yurtdışı katılımcılar için 75 Euro’dur.

Sempozyum sergisine eser ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 150 TL, Yurtdışı katılımcılar için 25 Euro’dur.

ÖĞRENCİ KATILIMCILAR İÇİN

Sempozyuma tek yazarlı bir veya en fazla iki bildiri ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 200 TL, Yurtdışı katılımcılar için 35 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile bizzat katılım olduğu takdirde katılım ücreti Yurtiçi katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 200 TL; Yurtdışı katılımcılardan her yazar için ayrı ayrı 35 Euro’dur.

Sempozyuma iki ve daha fazla yazarlı bildiri ile katılım olduğu, ancak sempozyuma sadece bir yazar bizzat katıldığı takdirde katılan yazar 200 TL öderken, diğer yurtiçi yazarlar 50 TL, Yurtdışından katılımcılar ise 10 Euro öder.

Sempozyuma tek yazarlı bildiri ve sergi ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 250 TL, Yurtdışı katılımcılar için 40 Euro’dur.

Sempozyum sergisine eser ile katılım ücreti Yurtiçi katılımcılar için 50 TL, Yurtdışı katılımcılar için 10 Euro’dur.

Katılım ücretine, sempozyum çantası ve hediyesi, kitabı (ISBN’li) veya özel sayı hakemli dergisi, sergi kataloğu CD’si, açılış ve ara ikramlar, açılış gala yemeği, sempozyum süresince öğlen yemekleri ile Kütahya’nın tarihi ve kültürel yerlerine yapılacak olan geziye ait giderler dahildir.

NOT: Uluslararası sempozyum ve karma sergi katılım ücreti, DPÜ öğretim elemanları ve öğrencilerine, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) üyelerine % 50 indirimli uygulanacaktır.

BANKA ADI
IBAN

ULAŞIM

Sempozyum süresince önerilen konaklama noktalarını tercih eden katılımcılar için ve yemek programları için yerleşke içi ulaşım, katılım ücretine dâhildir ve tarafımızdan organize edilecektir.

KONAKLAMA

Sempozyuma bildiri ile katılan tüm katılımcılar Üniversitemiz misafirhanelerinden, rezervasyon yapabilir.

Konaklama bedelleri Sempozyum ücretine dâhil değildir.