YARIŞMA

ŞARTNAME

Amaç

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Ahmet Yakupoğlu Resim yarışmasının amacı, Türk kültür ve sanatına eserleriyle hizmet veren Kütahya’lı ressam Ahmet Yakupoğlu’nun ismini yaşatmak, plastik sanatlar alanında öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve onları teşvik etmektir.

Konu
Peyzaj (Doğa Resmi)

Katılım

Her öğrenci yarışmaya, daha önce herhangi bir sergide ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir.

Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları dışında Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya eser verecek olan öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun iki boyutlu yüzey üzerine her türlü teknik ve malzemeyi (yağlı boya, akrilik, sulu boya ve karışık teknik) kullanmakta serbesttirler. Ancak, eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi ve sergilemeye hazır olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya verilecek olan eserlerin kenarları 70 cm’den kısa, 150 cm’den uzun olmamalıdır.

Eser sahibinin özgeçmiş bilgileri, vesikalık fotoğrafı ve eserlerine ait görsel dokümanları CD içinde göndermeleri gerekmektedir (Çözünürlük 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.)

Yarışmaya katılacak eserlerin ön yüzünde öğrencinin kimliğini belirten adı, soyadı ve imza vb. işaretler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılımda üç (3) rakam ve üç (3) harften oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Gönderdiği her eser için altı rakamdan oluşan bu rumuza eserin sıra numarası yazılmalıdır (örn:GÖL456-1).

Ekteki Form – 1 doldurulmalı ve eserlerin arkasına sağlam bir şekilde yapıştırılmalıdır.

Form- 1 her eser için eksiksiz olarak doldurulup eser sahibinin kısa özgeçmiş bilgileri, vesikalık fotoğrafı ve eserine ait görsel dokümanların yer aldığı CD ile birlikte bir zarfa konulmalıdır. Zarfın üzerinde “5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması” ifadesi ile sanatçının eseri için kullandığı “rumuz (lar)” yazılmalıdır.

Hazırlanan zarf eserle birlikte toplama merkezine, 23 Kasım 2020 tarihine kadar (Cumartesi- Pazar günleri hariç) mesai saatleri içerisinde, makbuz karşılığında elden ya da kargo yolu ile teslim edilmelidir. Kargoyla gönderilen eserlerde oluşabilecek hasardan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sorumlu değildir.

Katılım zarfı bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eser Toplama Merkezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. Tavşanlı yolu 10.km. 43000 KÜTAHYA

Seçici Kurul

“5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması Seçici Kurulu”, aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

Prof. Dr. Levent MERCİN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi)
Prof. Ahmet Şinasi İŞLER (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin EKER (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Selda MANT MENAY (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Yedek Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Serpil AKDAĞLI (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Seçici Kurul, 24 – 25 Kasım 2020 tarihleri arasında Kütahya’da toplanır, toplama merkezine verilen eserleri değerlendirerek ödüle ve sergilenmeye layık görülen eserleri belirler.

Yarışma sonuçları basın aracılığı ile ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin internet sitesinden duyurulur.

Ödüller
5. Ulusal Ahmet Yakupoğlu Resim yarışması Ödül Listesi

5000 TL Büyük Ödül
3000 TL Başarı Ödülü
3000 TL Başarı Ödülü
———————–
2000 TL Jüri Özel Ödülü
2000 TL Jüri Özel Ödülü
2000 TL Jüri Özel Ödülü
2000 TL Jüri Özel Ödülü
———————–
1000 TL Sanatsal Malzeme Ödülü
1000 TL Sanatsal Malzeme Ödülü
1000 TL Sanatsal Malzeme Ödülü

Sergileme

“5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” 30 Kasım 2020 tarihinde dijital ortamda Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacaktır.

Eserlerin İadesi

Seçici kurul tarafından ödül ve sergi dışında bırakılan eserlerin iadesi. Seçici kurul çalışmalarının tamamlanmasından itibaren başvuruların yapıldığı toplama merkezinde yapılacaktır. Yarışmada sergilemeye değer görülen eserlerin iadesi ise 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Dileyen yarışmacılar eserlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunan, Ahmet Yakupoğlu Resim Galerisinde değerlendirilmek üzere bağışlayabileceklerdir.

Eser sahibi, 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde eserini almak zorundadır. Katılımcının kendisi bizzat eserini almadığı takdirde katılım formunda beyan edilen adrese karşı ödemeli olarak gönderilecektir. Belirtilen süre içerisinde teslim alınmayan ve adres değişikliğinden dolayı teslim edilemeyen eserlerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Kargoda meydana gelebilecek hasardan Kütahya DPÜ sorumlu değildir.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kararları geçerlidir.

Yarışmaya katılan bütün öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılırlar.

Adres

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Evliya Çelebi Yerleşkesi /KÜTAHYA http://www.dpu.edu.tr

İletişim
Arş. Gör. Sercan Kehribar Tel: 0.274. 443 25 64- 2564
Arş. Gör. Burak YİĞİT Tel: 0.274. 443 25 86- 2586
Arş. Gör. Gökhan AKÇA Tel: 0.274. 443 26 11- 2611

Yarışmaya katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Ek