TARİHLER

ÖNEMLİ TARİHLER

Gelen talepler doğrultusunda bildiri  ve eser gönderim tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Aşağıdaki tarihler güncellenmiş yeni tarihlerdir.

Sempozyum Tarihi: 19-20 Kasım 2018

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi: 12 Ekim 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerin Duyurulması: 12-20 Ekim 2018

Bildiri Katılım Ücretinin Yatırılması Son Günü: 30 Ekim 2018

Bildiri Katılım Ücretini Erken Ödeme Tarihleri: 20-25 Ekim 2018

Bildirilerin Tam Metinlerinin Son Gönderimi: 07 Aralık 2018

Basılmış Poster Bildirilerin Son Gönderimi: 15 Ekim 2018

Eser Görsellerinin Son Gönderimi: 12 Ekim 2018

Kabul Edilen Eserlerin Duyurulması: 12-20 Ekim 2018

Eser Katılım Ücretinin Yatırılması: 20-30 Ekim 2018

Eserlerin Son Gönderim Tarihi: 05 Kasım 2018