TARİHLER

ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tarihi: 19-20 Kasım 2018

Bildiri Özetlerinin Gönderim Başlangıç Tarihi: 09 Temmuz 2018

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi: 01 Ekim 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerin Duyurulması: 02-10 Ekim 2018

Bildiri Katılım Ücretinin Yatırılması Son Günü: 30 Ekim 2018

Bildiri Katılım Ücretini Erken Ödeme Tarihleri: 10-15 Ekim 2018

Bildirilerin Tam Metinlerinin Son Gönderimi: 14 Aralık 2018

Basılmış Poster Bildirilerin Son Gönderimi: 15 Ekim 2018

Eser Görsellerinin Son Gönderimi: 01 Ekim 2018

Kabul Edilen Eserlerin Duyurulması: 10-14 Ekim 2018

Eser Katılım Ücretinin Yatırılması: 14-30 Ekim 2018

Eserlerin Son Gönderim Tarihi: 05 Kasım 2018