TARİHLER

ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tarihi: 19-20 Kasım 2018

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi: 07 Eylül 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerin Duyurulması: 17-28 Eylül 2018

Bildiri Katılım Ücretinin Yatırılması: 18 Eylül-19 Ekim 2018

Bildiri Katılım Ücretini Erken Ödeme Tarihleri: 18-28 Eylül 2018

Bildirilerin Tam Metinlerinin Son Gönderimi: 14 Aralık 2018

Basılmış Poster Bildirilerin Son Gönderimi: 15 Ekim 2018

Eser Görsellerinin Son Gönderimi: 07 Eylül 2018

Kabul Edilen Eserlerin Duyurulması: 10-14 Eylül 2018

Eser Katılım Ücretinin Yatırılması: 17 Eylül-19 Ekim 2018

Eserlerin Son Gönderim Tarihi: 05 Ekim 2018