KURULLAR

Sempozyum Onursal Başkanı:

 • Kütahya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR

Kütahya Şehri Yerel Yönetimi Adına Sempozyum Ana Destekçisi

 • Kütahya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU

Sempozyum Başkanı

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi GÖREN

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı:

 • Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU

Sempozyum Onur Konukları

 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI
 • Prof. Dr. Nurhan ATASOY
 • Gülbün MESARA
 • Prof. Dr. Uğur DERMAN

Sempozyum Danışma Kurulu:

 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI
 • Prof. Dr. Nurhan ATASOY
 • Prof. Uğur DERMAN
 • Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN
 • Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR
 • Prof. Dr. Devrim ERBİL
 • Prof. Dr. Kıymet GİRAY
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK
 • Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN
 • Gülbün MESARA
 • Beşir AYVAZOĞLU

Davetli Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI
 • Prof. Dr. Nurhan ATASOY
 • Prof. Uğur DERMAN
 • Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN
 • Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR
 • Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN
 • Prof. Dr. Devrim ERBİL
 • Prof. Dr. Kıymet GİRAY
 • Sinan ULUANT

Davetli Sanatçılar:

 • Azade AKAR
 • Cahide KESKİNER
 • Ülker ERKE
 • Dürdane ÜNVER
 • Havva SÖKMENER
 • Günseli KATO
 • Semih İRTEŞ

Sempozyum Koordinatörü:

 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar YAZKAÇ

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu

 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar YAZKAÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Oya AŞAN YÜKSEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazik ÇELİK YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmet YÜKSEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ
 • Öğr. Gör. Dr. Murat ATEŞLİ

Sergi Düzenleme Kurulu

 • Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR
 • Öğr. Gör. Mehmet PEHLİVAN
 • Arş. Gör. Dr. Ayşe Gül ÇETİN
 • Arş. Gör. Dr. Serpil AKDAĞLI
 • Arş. Gör. Sercan KEHRİBAR
 • Arş. Gör. Burak YİĞİT
 • Arş. Gör. Canan GÜNEŞ
 • Öğr. Gör. Fikret AYDOĞDU
 • Öğr. Gör. Özkan TOKAÇ
 • Öğr. Gör. Sezin KARA

Bilim ve Sanat Kurulu*:

 • Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY- İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Prof. Dr. Şeniz AKSOY- Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Prof. Atilla ATAR- Anadolu Üniverstesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Aydın AYAN-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
 • Prof. Dr. Fatma Zeynep AYGEN- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Prof. Dr. Hatice Hümanur BAĞLI- İstanbul Şehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
 • Prof. Peter BIEHL- University at Buffalo, Department of Anthropology
 • Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Arkeoloji Bölümü
 • Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ- Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. John CARSWELL- SOAS, University of London
 • Prof. Dr. Basri ERDEM- Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Prof. Dr. Dalia KARATAJIENE- Vilnius College of Design, Lithuania
 • Prof. Dr. Antero KARE- University of Helsinki
 • Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Bölümü
 • Prof. Hayati MİSMAN- Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İbrahim NUMAN- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Prof. Dr. Öcal OĞUZ- Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü
 • Prof. Dr. Ayşegül TÜREDİ ÖZEN – Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Vedat ÖZSOY- TOBB ETÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Prof. Kai RENTOLA- Aalto University, School of Arts, Design and Architecture
 • Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK- Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK- Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
 • Prof. Tevfik Fikret UÇAR- Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
 • Prof. Yasemin YAROL-Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü
 • Doç. Buket ACARTÜRK AKYURTLAKLI -Sakarya Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü
 • Doç. Arzu ÇAKIL ATIL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
 • Doç. Dr. Aygül AYKUT- Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
 • Doç. Dr. Süleyman BERK- Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü
 • Doç. Dr. Ahmet Kamil GÖREN- Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü
 • Doç. Dr. Nicole KANÇAL FERRARI- İstanbul Şehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Assoc. Prof. Carla Maria d’Abreu LOBO FERREIRA- Escola Superior de Arte e Design de Caldas da Rainha, Product Design
 • Assoc. Prof. Dalia LAUCKAITE-JAKIMAVICIENE- Vilnius Academy Of Arts, Ceramics Department
 • Doç. Duygu KAHRAMAN- Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü
 • Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Bölümü
 • Assoc. Prof. Eugenia LOGINOVA- Art Academy of Latvia, Ceramics Department
 • Doç. Dr. Özgür SOĞANCI- Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Doç. Dr. Şirin ŞENGEL- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Doç. Melike TAŞÇIOĞLU- Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
 • Doç. Efe TÜRKEL -Dokuz Eylül Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
 • Doç. Seyhan YILMAZ- Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü
 • Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA -Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, Grafik Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi V. Belgin DEMİRSAR ARLI -İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞKIRKAN- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi İnci AYAN BİROL- Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge KANDEMİR – Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem UÇAR- Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri UYGUN- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi
 • Dr. Abbas AKBARI University of Kashan, The Department of Advanced Studies of Art.
 • Dr. Ricardas BARTKEVICIUS- Lithuanian University, Vilnius, Lithuania
 • Dr. Ayhan PALA-Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih ABD Emekli Öğretim Elemanı
 • Dr. İ. Aydın YÜKSEL- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Günseli KATO- Sanatçı
 • Gülsen SEVİNÇ KAYA- Sanat Tarihçisi
*İsimler ünvan ve soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Sempozyum Sekretaryası:

 • Arş. Gör. Dr. Merve KARAOĞLU CAN
 • Arş. Gör. Hüma TÜLCE
 • Arş. Gör. Hazal TÜNÜR
 • Arş. Gör. Veli YÖNDER

Sempozyum Yayın Kurulu:

 • Dr. Öğr. Üyesi Oya AŞAN YÜKSEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül ÇETİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ
 • Arş. Gör. Dr. Gülsevim CAN GÜRBÜZ
 • Dr. Öğr. Üyesi. Binnaz ER

Grafik Tasarım:

 • Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR

 İngilizce Çeviri &Düzenleme    

 •  Öğr. Gör. Arzu ÖZYÖN
 •  Öğr. Gör. Sevcan ÇAMIRCI
 •  Öğr. Gör. Bethany BROBERG

Web Tasarım:

 • Öğr. Gör. Hüseyin ERMUMCU
 • Turhan EŞİT

Bilişim ve Teknik Destek :

 • Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan KOCABAY
 • Nurullah ÇAKMAK

Basın Yayın Müşavirliği :

 • Yalçın ÇELEBİ

Lojistik Destek:

 • Sks Daire Başkanı İbrahim GÜRER

Ulaştırma:

 • Hüseyin ÖZEKMEKÇİ