KATILIM ŞARTLARI

Sempozyum Katılım Şartları

SEMPOZYUMUMUZ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

 • Sempozyuma tam metin bildiri veya poster bildiri ile katılım kabul edilmektedir.
 • Sempozyum tam metin bildiri ve poster bildiri özetleri  Form.2 doldurularak bildiri@ahmetyakupoglu.org adresine gönderilecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, en az 200 en fazla 300 kelime olmalıdır. Tam metin bildiri ve poster bildiri özetleri şablon üzerinden hazırlanarak gönderilmelidir.
 • Sempozyum bildirileri ve poster bildirilerin tam metni Türkçe veya İngilizce olarak her iki dilde de kabul edilecektir.
 • Sempozyuma en fazla iki adet bildiri ile başvuru yapılabilir. Her bildiri için başvuru ücreti ayrı olarak yatırılmalıdır.
 • Sempozyuma bildiri ile katılım ücreti 400 TL erken ödemelerde 350 TL, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (birden fazla yazarlı bildirilerde tümünün öğrenci olması koşulu ile) için 250 TL, poster bildiri ile katılım ücreti 150 TL dir.
 • Yabancı katılımcılar için katılım ücreti 200 Euro, erken ödemelerde 150 Euro, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (birden fazla yazarlı bildirilerde tümünün öğrenci olması koşulu ile) için 100 Euro, poster bildiri ile katılım ücreti 50 Euro dur.
 • Sempozyuma tam metin bildiri ve poster bildiri ile katılım ücretine sempozyum çantası, katılım belgesi, özet bildiri kitapçığı, bildiri kitabı ve  gala yemeği dahildir. Birden fazla yazarlı bildiriler için bir adet bildiri kitabı sorumlu yazara verilecektir. İstenildiği takdirde bildiri kitapları Dumlupınar Üniversitesi Basımevi Merkezi’nden ücret karşılığı temin edilebilecektir.
 • Konaklama ve ulaşım masrafları katılımcının kendisine aittir.
 • “Önemli Tarihler” başlığı altında belirtilen süreler poster bildiri ile katılım için de geçerlidir.
 • Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri APA Yazım kurallarına göre yazılmış olmalıdır.

Bildirilerin Makale Olarak Yayınlanması

 • Sempozyumda sunulan ve kabul edilen bildiriler, yazarın isteği doğrultusunda makale olarak hakem sürecinden geçip kabul edildikten sonra, Ulakbim Dergipark tarafından taranan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
 • Makale olarak yayınlanan bildirilerin tam metinleri bildiri kitapçığında tekrar yer almayacaktır.
 • Makale yazım kuralları; Detaylı bilgi http://sbd.dpu.edu.tr/index/sayfa/5033/makale-basvurusu-article-submission adresli web sitemizde bulunmaktadır.

 

Sempozyum Adresi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi, Tavşanlı Yolu, 10. km. Kütahya-Türkiye

Sempozyum iletişim Web Adresi: info@ahmetyakupoglu.org

Sempozyum bildirilerin gönderileceği iletişim adresi: bildiri@ahmetyakupoglu.org

Sempozyum Karma Sergisi için eserlerin gönderileceği iletişim adresieser@ahmetyakupoglu.org

AMAÇ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kütahyalı ressam, minyatürcü ve neyzen Ahmet Yakupoğlu anısına 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında; verilen temayla bağlantılı sanat ve tasarım ilişkisi üzerinden ulusal ve uluslararası sanatçıların resim, heykel, çini, seramik, cam, minyatür, grafik tasarım, özgün baskı resim, kâğıt üzerine işler ve fotoğraf alanlarında eserlerinin sergilenmesi amaçlanmıştır.

TEMA

 • Şehir ve İnsan, Şehir Kültürü ve Tarihi

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Sergi 18 yaşını doldurmuş ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımına açıktır.
 • Sergiye katılacak sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler, fakat eserler dayanıklı malzeme ve sergileme koşullarına uygun üretilmelidir.
 • Seramik eserin %80’i seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 • Sergi katılım ücretine sergi kataloğu ve katılım belgesi dahildir.
 • Sergiye katılım için 1 adet eser gönderilmelidir.
 • Eserler çerçeveli ve sergileme uygun bir şekilde gönderilmeli; iki boyutlu eserlerin uzun kenarı 100 cm’den büyük, kısa kenarı 50 cm’den küçük olmamalıdır. Üç boyutlu eserlerin uzun kenar ölçüsü 50 cm.’i geçmemeli, kısa kenarı 20 cm.’den kısa olmamalıdır.
 • Video, takı, tekstil, deri, dokuma, halı, kilim malzeme ve materyalleriyle hazırlanmış eserler fiziki koşulların uygun olmaması sebebi ile kabul edilmeyecektir.
 • Sempozyum temalarını kapsayan eserlerden oluşacak “Karma Sergi” için eser katılım ücreti ön başvuru sonrası eseri kabul edilen ulusal sanatçılar için 250 TL, uluslararası sanatçılar için 100 Euro’dur.

BAŞVURU

 • Başvurular 09 Temmuz-12 Ekim 2018 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
 • Ön başvuru için katılımcılar; sempozyum düzenleme kurulunun eser@ahmetyakupoglu.org e-posta adresine doldurulmuş  Form.1 belgesini ve eser görselinin 300 dpi çözünürlükte, jpeg formatında 3 farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarını göndermelidir.
 • Sergilemeye uygun görülen eserler 12-20 Ekim 2018 tarihleri arasında katılımcılara bildirilecek olup eserler, katılım ücreti dekontlarıyla birlikte sağlam bir şekilde paketlenmiş olarak 05 Kasım 2018 tarihleri arasında “Arş. Gör. Burak YİĞİT adına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 3. kat Oda no: 302, Evliya Çelebi Kampüsü, Tavşanlı Yolu, 10. km 43000 KÜTAHYA” adresine gönderilmelidir. Kargoda oluşabilecek zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Sempozyum sergi bitişinden 21 gün içinde sanatçılar tarafından alınmayan veya kargo gönderimi isteğinde bulunulmayan eserlerden kurumumuz sorumlu değildir.

İLETİŞİM

Adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Evliya Çelebi Kampüsü, Tavşanlı Yolu Üzeri 10. Km 43000 Kütahya

E-posta: info@ahmetyakupoglu.org

Tel: 0 (274) 265 20 45

Faks: 0 (274) 265 20 44